· Bokning kan göras upp till ett år före planerad vistelse, med följande undantag: För vistelse under jul, nyår, sportlovsveckorna och påskveckorna kan definitiv bokning av enskilda stugor ej ske tidigare än 3 månader före önskad vistelse. Fram till dess äger grupp som bokar hela anläggningen förtur.

· Några dagar efter bokning erhåller du en skriftlig bekräftelse med uppgift om betalning.

· Senast 10 dagar efter att du mottagit bekräftelsen skall bokningsavgiften vara betald. Den utgör 20 % av totalkostnaden för vistelsen.

· Vid utebliven betalning av bokningsavgift kommer din beställning att avbokas om ej anstånd begärts och beviljats.

· Resterande 80 % skall betalas senast 40 dagar före ankomst vid samtidig bokning av 1 – 3 stugor och 90 dagar före ankomst vid samtidig bokning av 4 eller fler stugor.

· Vid bokning senare än 40 respektive 90 dagar före ankomst skall hela avgiften betalas omgående.

Please wait, searching...